Kalender

Kommande finansiella händelser

 

Finansiell Kalender 2021

Bokslutskommuniké 2020, 23 februari 2021

Delårsrapport januari – mars 2021, 29 april 2021

Årsstämman äger rum i Stockholm 29 april 2021

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021
18 augusti 2021

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2021
22 oktober 2021